Kasutamistingimused

Webinspire OÜ (Teenusepakkuja) ÄRK 12222906, Raudtee 74, Tallinn 11619 on loonud veebipõhise arveldamise süsteemi (teenus) ja pakub seda teenust www.billesta.com aadressil teenuse rentijale (kasutaja).

Palume lugeda kasutamistingimused tähelepanelikult antud teenuse kohta. Täpsustavate küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil info@billesta.com. 

Teenusepakkuja jätab omale õiguse teha muudatusi kasutamistingimustes ilma ettetatamata. Kehtivate kasutamistingimustega saab alati tutvuda aadressil www.billesta.com/et/kasutamistingimused

Juhul kui teie kasutamise tava või teie kasutamise metoodika, andmete õigus läheb vastuollu teenusepakkuja poolt reguleeritud kasutamistingimustega, teie kasutajakonto kustutatakse ettehoiatamata.

1. Konto tingimused

Süsteemi kasutamiseks peate olema vähemalt 16 aastane, avaldama oma e-posti aadressi ja täitma ülejäänud nõutud väljad mida nõutakse kasutajakonto registreerimisel.

Te olete vastutav oma konto privaatsuse eest kolmandate isikute eest. Teenusepakkuja ei vastuta teie poolt lekitatud andmete või kasutaja vea tõttu halvasti kaitstud andmete lekke eest. Sealhulgas kogu teie arvete arhiiv, kliendibaas koos kliendiandmetega, toote ja teenusenimetused koos ühikuhindadega ja teie enda ettevõtte andmed. Sealhulgas kasutaja e-posti aadress ja parool.

Ühel kasutajal võib olla vaid üks tasuta "starter" konto.

2. Maksmine ja ligipääsud

Maksete sooritamiseks peab olemas olema kehtiv isiklik/ettevõtte krediitkaart või muud pangamakseid võimaldav kaart/pin-kalkulaator. Krediitkaart peab olema seotud isiklikult kasutajaga või kasutaja peab olema volitatud tegema sellelt makseid. Volitus palume edastada ennem makse läbiviimist aadressil info@billesta.com. Krediitkaarti ega ka pangakaarti/pin-kalkulaatorit ei ole vaja kasutada esialgse tasuta "starter" paketi loomisel.

Teenusepakkuja on kehtestanud hinnakirja mille leiab aadressil www.billesta.com/et/hinnakiri. Kogu teenuse pakkumine käib hinnakirja alusel ning maksed ei kuulu tagastamisele. Makseid ei tagastata ka pikema ettemaksu teinud kasutajale, kes soovib teenuse kasutamisest loobuda ennem täieliku ettemakstud kasutamisperioodi lõppu. Eranditult.

Teenuse kasutamise eest maksab kasutaja ette.

Teenusepakkuja ei võta raha krediitkaardilt automaatselt. Iga makse peab kasutaja ise initsieerima.

3. Teenusehindade muutumised

Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta teenuse hindasid mis tahes ajal kasutajat ette teatamata.

Ettemaksu teinud kasutaja kasutab teenust perioodi lõpuni selle hinna eest, mis hinnaga oli makse sooritatud. Uut hinda rakendatakse alles järgmise perioodi eest ette maksmise ajal.

4. Teenusest loobumine ja konto sulgemine

Kasutaja on täielikult vastutav oma konto õigesti kustutamise eest. Konto ja sellel sisalduvad andmed kustutatakse kui on läbi saanud ettemaksu periood ja uut ettemaksu ei tehta 3 kuu jooksul. Kontot ei saa lasta kustutada e-posti, tavaposti või telefoni teel. Ainus viis konto kustutamiseks on oodata ettemaksu perioodi lõppemist + 3 kuud.

Peale seda kustutatakse kõik andmed mis leiduvad teie kontol, kaasa arvatud kasutajakonto koos ligipääsudega.

Teenusepakkuja jätab omale õiguse ajutiselt või lõplikult peatada kasutajakonto kui on ilmenud kahtlused andmete või süsteemi kuritarvitamises. Ette makstud summa ei kuulu tagastamisele.

Teenus on teenusepakkuja intellektuaalne omand.

Mistahes viisil koodide, skriptide ja programmide lisamine süsteemi ja selle modifitseerimine või automatiseerimine on rangelt keelatud. Kahtluse korral teavitab teenusepakkuja rikkumisest õiguskaitseorganeid koos dokumentatsiooniga ja rikkuja toiminguid menetletakse seadustes ettenähtud korras.

Keelatud on ka mis tahes koodide kopeerimine süsteemist.

Kasutaja poolt süsteemi lisatud andmed ei kuulu teenusepakkuja intellektuaalomandisse.

6. Üldtingimused

Tenusepakkuja ei väljasta kolmandatele osapooltele kasutaja kontol sisalduvaid andmeid.

Teenusepakkuja ei salvesta krediitkaardi andmeid oma süsteemi ega andmebaasi mitte mingil kujul.

Süsteemi registreerudes nõustute ülevalolvate tingimustega. Te nõustute sellega, et teenust pakutakse sellisena nagu ta on saadaval olemasoleval kujul. Kasutajatele ei tehta erandeid ja süsteemi ei modifitseerita kasutaja tahtmise järgi. Kasutaja võtab täieliku riski selle süsteemi kasutamise eest ning teenusepakkuja teeb kõik võimaliku, et riskid oleksid maandatud ja süsteem töötaks tõrgeteta.

Te nõustute, et süsteemi ei tohi dubleerida, taasluua või mis tahes kujul kopeerida selles sisalduvaid andmeid ilma teenusepakkuja loata. Te ei tohi kasutada süstemi rämpskirjade saatmiseks mis võiksid kahjustada teenuse mainet.

Te mõistate, et süsteem on loodud andmete vahendamiseks. See tähendab, et teie kasutaja kontolt väljuvad andmed liiguvad läbi interneti krüpteerimata kujul.

Te ei tohi kasutada süsteemi viiruste, usside ega muu kuritahtliku sisu vahendamise/saatmise jaoks.

Teenusepakkuja ja selle soovitajad/edasimüüjad ei paku mingeid garantiisid teie kasutusoskuse, teie rahlduse, süsteemi pideva saadavaloleku, teenuse matemaatiliste kalkulatsioonide ja selle eest, et teenuse rikked kõrvaldatakse viivitamatult. Kasutajal on täielik õigus süsteemi kasutamisest loobuda.

Kõik küsimsued, mis puudutavad kasutamistingimusi ja teenuse tõrkeid/rikkeid peaksid olema edastatud aadressil info@billesta.com

Kõik küsimused lahendatakse poolte vahel suuliselt või kirjalikult.